Eeskirjad

Karula – Lüllemäe Tervise – ja Spordikeskuse
spordivahendite laenutamise kord

1.Üldsätted
Spordivarustus – laenutuse objektiks olevad uisud,
suusad,suusasaapad, suusakepid, hokikepid jms.
Laenutaja – MTÜ Karula – Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse
juhatuse liige, kes tegeleb spordivarustuse laenutamisega.
Laenaja – isik, kes laenab spordivarustust ja tasub selle eest
hinnakirja alusel.
Spordirajatised – piirkond Karula vallas, Lüllemäe külas, kus
laenaja võib spordivarustust kasutada
(tervise- ja suusarajad, uisuväljak, väliväljakud ja spordisaal).

Spordivarustuse laenutamise soovist teatab laenaja
laenutajale. Spordivarustust võib laenata iga kaine
vähemalt 15 – aastane isik. Laenutamine toimub isikut
tõendava dokumendi alusel
(pass, ID-kaart või juhiluba), mis tuleb esitada laenutajale.
Laenaja tasub spordivarustuse laenutamise eest hinnakirja
alusel sularahas ette.
Spordivarustust laenutatakse kell 10.00 – 17.00.
Spordivarustuse laenutamine ja selle tagastamine peab
toimuma enne pimedat aega.
Spordivarustust laenutatakse kasutamiseks spordirajatistel.

2.Laenutaja kohustused
Tagab spordivarustuse tehnilise korrasoleku ja hooldamise.
Tutvustab laenutajaid antud eeskirjaga.

3.Laenutaja õigused
Laenutajal on õigus spordivarustuse laenutamisest keelduda,
kui laenutaja on ilmsete joobetunnustega või tekib kahtlus
esitatud isikuttõendava dokumendi õigsuses.
Laenutajal või politseil on õigus laenaja poolne
spordivarustuse kasutamine lõpetada, kui laenaja eirab
laenutamise korda.
Spordivarustuse mittetähtaegse tagastamise korral on
laenutajal õigus sisse nõuda täiendav tasu vastavalt
laenutustariifile üle laenutusaja läinud aja eest.
Spordivarustuse rikkumise (lõhkumise) eest laenaja poolt on
laenutajal õigus sisse nõuda rikutud (lõhutud) varustuse
maksumus vastavalt hinnakirjale.

3.Laenaja kohustused
Kasutama spordivarustust ainult selleks ettenähtud spordirajatistel.
Täitma käesolevast eeskirjast tulenevaid nõudeid.
Pidama kinni spordivarustuse laenutamise ettemakstud
ajalimiidist ning limiidi lõppemisel tagastama spordivarustuse
õigeaegselt ning tervena.
Spordivarustuse rikkumisel (lõhkumisel) kohustub laenutaja
antud varustuse maksumuse vastavalt hinnakirjale
rahaliselt hüvitama.

4.Laenaja õigused
Laenajal on õigus spordivarustuse tehnilise korrasoleku
puuduste ilmnemisel vahetada see teise samaväärse, kuid
tehniliselt korras spordivarustuse vastu.

5.Ohutusnõuded
Laenaja peab varustuse kasutamisel kinni pidama kõikidest
ohutusnõuetest, olema spordirajatisi kasutades alati
tähelepanelik ning vajadusel abistama hädasolijaid.
Laenaja vastutab oma tervisliku seisukorra eest ise.

6.Hinnakiri:
6.1 Laenutamine:
uisud – 25 EEK/h (1,60€)
murdmaasuusavarustuse komplekt – 50 EEK/h (3,20€)
hokikepp – 25 EEK/h (1,60€)
spordirajatiste kasutamine – tasuta.
6.2 Hüvitamine
Suusk – 1600 EEK (102,26€)
suusakepp hõbedane – 400 EEK (25,56€)
suusakepp must – 200 EEK (12,78€)
Suusasaabas – 700 EEK (44,74€)
suusaklamber – 700 EEK (44,74€)
uisk – 500 EEK (31,96€)